Toegankelijkheidsverklaring

 
Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat haar online dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen.
We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.
Deze verklaring geldt voor de website: https//dloket.rotterdam.nl/loket (Dloket)
 
Extra toelichting
Mijn Loket is de website waarop digitale dienstverlening van de gemeente Rotterdam wordt aangeboden. Er is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid door een onafhankelijk deskundige. Op basis van het advies van deze deskundige worden de applicaties die in Mijn Loket zorgen voor de digitale diensten doorontwikkeld op hun toegankelijkheid. Aan heel veel eisen van DigiToegankelijk.nl wordt inmiddels voldaan. We werken nu aan de laatste openstaande punten. De planning is om hier voor juni 2021 mee klaar te zijn.
 
Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Ervaart u, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.