Privacyverklaring

 
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Rotterdam omgaat met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt. Op de pagina Proclaimer van de Gemeente Rotterdam kunt u alle informatie vinden.